بیانیۀ پشتیبانی جمعی از مدافعان حقوق بشر، آزادی زنان، فعالان سیاسی، نویسندگان و هنرمندان ایرانی از کاروان‌های اعتراضی در امریکا علیه جمهوری اسلامی

بیانیۀ پشتیبانی جمعی از مدافعان حقوق بشر، آزادی زنان، فعالان سیاسی، نویسندگان و هنرمندان ایرانی از کاروان‌های اعتراضی در امریکا علیه جمهوری اسلامی

در حالی که  سرکوب جنبش اعتراضی مردم در ايران ادامه دارد احمدی نژاد بار دیگر در تاریخ 24 سپتامبر 2009 در سازمان ملل متحد حضور خواهد یافت تا به توجيه رژيمی بپردازد که نامشروع بودن آن اکنون بر جهانيان آشکار گشته است.

به همین مناسبت، ایرانیان آزادیخواه در امریکا، با برپایی کاروان‌های اعتراضی از سراسر امریکا در برابر سازمان ملل حضور خواهند یافت تا با پشتیبانی از جنبش عظیم ایرانیان در داخل کشور، به حضور رئيس متقلب جمهوری اسلامی در صحن سازمان ملل، اعتراض کنند.

ما امضا کنندگان این بیانیه، با ابراز پشتیبانی از ابتکار ایرانیان مقیم امریکا، از رهبران کشورهای دموکراتیک می‌خواهیم که در همبستگی با جنبش آزادیخوانۀ مردم ایران، اعتراض خود را به حضور احمدی نژاد بيان کنند.

شايسته است کشورهایی که  بر ارزش های دمکراتيک صحه می گذارند، همبستگی  خود را با مبارزه دمکراتيک در ايران نشان دهند. اميد که اعتراض همه‌جانبه به رژيم سرکوبگر، حاکمان را به توقف سرکوب و عقب نشينی در برابر خواست های به حق مردم  وادارد.

امضاها :

گیل آوایی (فرانسه)- شهلا ابقری (امریکا)- قادر اسکندانی (فرانسه)- بهمن امینی (فرانسه)- جلال ایجادی (فرانسه)- عباس بختیاری (فرانسه)- کامران بزرگ نیا (آلمان)- مهشید پگاهی (آلمان)- اعظم پیله ور (سوئد)- رضا دانشور (فرانسه)- عباس دانشور (هلند)- حسن دانشور (هلند)- بردیا دانشور (هلند)- حمید جاودان (فرانسه)- میهن جزنی (فرانسه)- عاطفه جعفری (آلمان) – محمد جلالی (م- سحر، فرانسه)اصغر جیلو (انگستان)- ویدا حاجبی (فرانسه)-  قدسی حجاز (آلمان)- ناهید حسینی (انگلستان)- وحید رواندوست (سوئد)- علی همت رسول زاده (سوئد)- دانیال رسول زاده (سوئد)- حنیف رسول زاده (سوئد)- اکبر سردوزامی (دانمارک)- گیتی سلامی (آلمان)- اکبر سیف (فرانسه)- بیژن سینا (آلمان) – شهلا شفیق (فرانسه)- پرویز شوکت (امریکا)- کاظم شهریاری (فرانسه)- منیره کاظمی (آلمان)- فریبا کاویانی (انگلستان)- سوزان گلگیری (سوئد)- ایرج مصداقی (سوئد)- علیرضا مناف زاده (فرانسه)- اکرم موسوی (آلمان)باقر مومنی (فرانسه)- رضا ناصحی (فرانسه)- صادق نباتچیان (سوئد)- رویا نباتچیان (سوئد)- ناهید نصرت (آلمان)- مریم نوری (آلمان) – طاهره یوسفی بهزادی (سوئد).

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: