پرده برداری از مجسمه ((ندا: فرشته ی آزادی)) ساخته ی مجمسه سازشهیر پائولا اسلیتر و شرکت در راهپیمایی پل بروکلین بوسیله ی کاروان های صلح و آزادی

October 9, 2009

گزارش سوم ((کاروان های صلح و آزادی)) از تظاهرات نیویورک:

Neda Angel of Freedom 3 @ Jack Lenk

کاروان های صلح و آزادی که از شهرهای آمریکا و کانادا به نیویورک رفته بودند، در روزهای ٢٣ و ٢٤ سپتامبر در کنار همه ی ایرانیان دموکراسی خواه در پشتیبانی از مردم ایران و در اعتراض به حضور محمود احمدی نژاد دست به تظاهرات زدند.  در روز ٢٣ سپتامبر، خانم شهرنوش پارسی پور، از امضاء کنندگان بیانیه کاروان ها،  در پلاتفرم کمیته همبستگی برای پیشبرد دموکراسی در ایران سخنانی را در دفاع از جنبش مردم ایران برای دستیابی به دموکراسی بیان کردند.

یکی از اقدامات جالب توجه کاروان های صلح و آزادی، نمایان سازی مجمسه ((ندا: فرشته ی آزادی)) اثر مجسمه ساز چیره دست، پائولا اسلیتر بود که  تصویرها ( اثر هنرمند عکاس، جک لنک) و فیلم آن در پیوند های اینترنتی زیر موجود است.  کوشندگان کاروان های کالیفرنیا در روز ٢٤ سپتامبر از مجمسه ی ((ندا: فرشته ی آزادی)) در مقابل سازمان ملل پرده برداری کردند و ندای آزادیخواهی ایرانیان را در معرض دید جهانیان گذاردند.  کاروان های کالیفرنیا، دو شب پی در پی (٢٤ و ٢٥ سپتامبر) این مجسمه را به جلوی هتل محل اقامت احمدی نژاد، از آمران قتل ندا آقا سلطان و دیگر جانباختگان راه آزادی میهن بردند و با نمایش  چهره ی همیشه سپید این نماد آزادی میهن، دیگر بار چهره ی  تبهکار و دروغین احمدی نژاد و سایر نمایندگان حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی را در برابر جهانیان رسوا کردند.  جای آن دارد  که در کنار سپاسگزاری از خانم اسلیتر که بزرگوارانه در راه آزادی ایران همیاری نشان داده اند، از کوشش یکایک تلاشگران کاروان های کالیفرنیا از جمله خانمها، صنم صالحیان، منیر عطار، فریبا زند و آقایان بهمن فتحی، ایرج طبیب نیا، حسین نامدار، امیر رئیسی، امیر فراز، رضا مهاجری نژاد، آرش مهاجری نژاد و احسان ادبی به نیکی یاد کرد.

در روز ٢٤ سپتامبر،  کاروان های صلح و آزادی از جمله کاروان های اوهایو، فلوریدا، یوتا، ایلینوی، واشنگتن دی سی و کانادا در راهپیمایی بر فراز پل بروکلین و حمل و اهتزاز پارچه ی بزرگ سبز که حاوی پیام ها و امضاهای ایرانیان سراسر جهان بود، شرکت کردند.   یکی از کاروان های واشنگتن دی سی متشکل از دانشجویان دموکراسی خواهی بود که در سالهای پیشین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی بودند.   از جمله این زندانیان سابق می توان از آقایان کیانوش سنجری، کورش صحتی و اردشیر زارع زاده، نام برد. همچنین کاروان یوتا با کوشش های آقایان خسرو سمنانی و امیر سلطانی در تهیه و ارایه پلاکارد کاروان ها و دهها پرچم های سه رنگ ایران که با حروف ((آزادی)) مزین شده بود و پخش چند صد تی شرت کاروان ها و انجام بسیاری از امور دیگر به پیشبرد تلاش کاروان ها کمک های شایانی نمودند.  آقای امیر نورمندی با یاری بسیاری از ایرانیان مقیم شیکاگو مدیریت و کار تهیه تصاویر ((ما همه یک نداییم، ما همه یک صداییم)) را که طرح و ابتکار آن از آقای رضا دقتی، هنرمند عکاس برجسته ی ایران است، بر عهده داشتند. مخارج تهیه این عکس ها توسط ((بنیاد امید برای ایران)) تامین شده بود که جای سپاسگزاری دارد.  دکتر سیروس بینا از کاروان مینه سوتا، آقای مازیار کشاورز و خانم بهاره کشاورز از کاروان فلوریدا، دکتر رویا برومند از کاروان واشنگتن دی سی، خانم و آقای شهریاری از کاروان شیکاگو، خانم و آقای دکتر محب و خانم ناهید احکامی و آقای ایرج جاوید از کاروان نیوجرسی و بسیاری دیگر از مسافران کاروان ها نیز کوشش های بسزایی برای همبستگی میان کاروان ها انجام دادند.

آنچه می توان در اهمیت تظاهرات نیویورک برای کاروان ها و سایر ایرانیان عنوان کرد، جلوه ی تفاهم مسالمت آمیز و دموکراتیک ایرانیان در همبستگی در راه هدف مشترک  پشتیبانی از خواسته ی مردم ایران برای آزادی و دموکراسی و در مخالفت با حضور غیر قانونی محمود احمدی نژاد بود. در کنار هم بودن ایرانیان با عقاید سیاسی مختلف و پرچم های شیر و خورشید و رنگ های گوناگون از جمله رنگ سبز متعلق به ملت آزادیخواه و جوان ایران، چشم انداز امید بخش فرا رسیدن دموکراسی در ایران را در جلوی سازمان ملل در معرض دیدگان نمایندگان کشورهای جهان گذارد.

ویدیوی پرده برداری مجمسه ی  ندا: فرشته ی آزادی

تصاویر پرده برداری مجسمه ی ندا: فرشته ی آزادی

تصویرهایی از کاروان های صلح و آزادی در نیویورک و سخنرانی نازنین افشین جم

September 28, 2009

Nazanin Afshin Jam at the UN

گزارش شماره دو از کاروان های صلح و آزادی در سازمان ملل

تصویرهای در لینک زیر که بوسیله ی آقای امیر نورمندی، کوشنده حقوق بشر و حقوق زنان و از مسافران کاروان شیکاگو، تهیه گشته است، نمایانگر جنبه ها یی از حضور و تلاش کوشندگان کاروان های صلح و آزادی در نیویورک است.  در این مجموعه چند تصویر از خانم نازنین افشین جم، بنیانگذار سازمان بین المللی ((اعدام کودکان را متوقف کنید)) و کوشنده ی حقوق بشر ایران که از جمله امضاء کنندگان بیانیه کاروان ها بودند وجود دارد.  خانم افشین جم در پلاتفرم ((بنیاد رژه ایران)) که فرصت آن به کوشش آقای ایرج جاوید و خانم ناهید احکامی، از امضاء کنندگان بیانیه کاروان ها ایجاد شده بود، به انگلیسی سخنرانی کردند که برگردان بخش هایی بشرح است

من با کاروان های [صلح و آزادی] ایران به اینجا آمده ام که وابسته به هیچ گروه سیاسی نیستند… ما در همبستگی با مردم ایران برای آزادی و دموکراسی به اینجا آمده ایم… من هر سال به اینجا آمده ام، ولی امسال با سالهای پیش از نظر مقیاس تعداد حاضرین متفاوت است. به اطراف خود نگاه کنید و ببینید که حضور این چنین جمعیتی باورنکردنی، بی سابقه و تاریخی است… این جمعیت بازتاب اتفاقی است که در ایران بوقوع پیوسته و واقعیت آمادگی مردم ایران برای تغییر است، مردمی که دیگر نمی ترسند و با حضور میلیونی شان باورخود به جنبش را نشان داده اند و تا پیروزی از پای نخواهند نشست. آنها مجهز به کیفیت لازم برای پیشبرد اهداف جنبش هستند: ((امید به پیروزی))… پایان کار این حکومت نزدیک است، طلایه پیروزی قابل لمس است… ما برای همدردی با ((نداها))، تمامی قربانیان بی گناه نظام پر قساوت جمهوری اسلامی اینجا آمده ایم.  ما در همدردی با صدها کشته، مجروح و زندانیان قربانی حکومت اینجا هستیم و در همدردی با مادران.  مادرانی که به سردخانه ها برای گرفتن جسد های یخ زده ی فرزندانشان رجوع می کنند و برای همدردی با زندانیان زن و مردی که به آنها تجاوز شده است مثل ترانه موسوی … اعتراض ما در اینجا گوشزد ی است برای سازمان ملل تا از بروز فجایع و کشتارهای بزرگ دیگر، چون کشتار زندانیان سیاسی در سال  ١٣٦٧ و یا کشتار اوایل انقلاب جلوگیری بشود… اینست پیام ما: احمدی نژاد تو رییس جمهور ایران نیستی.  احمدی نژاد استعفای خودت را پیش از آنکه مردم بیرونت کنند اعلام کن، به اربابت خامنه ای هم بگو که چمدانهایش را ببندد.  شاید که ونزوئلا، چین و یا روسیه موقتاً شماها را قایم کنند تا [ملت ایران] پرونده جنایات شما را تکمیل کند و هر دویتان را برای اجرای عدالت به دادگاه رسیدگی به جنایات بین المللی تحویل دهد.  پیام دیگر من خطاب به سازمان ملل است: وظیفه تان را در قبال مفاد و اصول منشور خود برای برقراری آزادی و عدالت برای همه ی مردمان این کره زمین به جای آورید.  ما از سازمان ملل می خواهیم که به جرم های علیه بشریت و نقض حقوق بشر بوسیله جمهوری اسلامی در پیش و پس از انتخابات در ایران رسیدگی اضطراری نماید… و این پیام برای هموطنانمان در ایران است:  فریاد آزادیخواهی شما را همه [دنیا] شنید و همه از شما پشتیبانی می کنند.  ما بایستی که همه ی توان خود را در یاری به هموطنان داخل کشور به کار بریم.  مردم ایران با جان خود [برای آزادی] هزینه داده اند و کمترین کاری که از دست ما بر می آید پشتیبانی از آنهاست… مانند سربازانی که بدون اسلحه ی خشونت برای آزادی می جنگند… زنده باد آزادی برای ایران.


The link for the pictures
لینک برای تصاویر

http://www.flickr.com/photos/dlast1/sets/72157622464711896/show/

Caravans in New York: We Are All One Neda

September 26, 2009

Neda in New YorkCaravans for Peace and Freedom fully participated in the biggest protest ever held by Iranians and other freedom loving Americans at the UN on September 23 and 24, 2009, demanding freedom and democracy for Iran and condemning the shameful and illegal presence of Mahmoud Ahmadinejad at the UN. Among other actions, Caravans in collaboration with the Solidarity Committee for Advancement of Democracy in Iran displayed Reza Deghati’s impacting pictorial initiative:We Are All One Neda, We Are All One Calling:  Freedom for Iran

Please watch the videos below

در روزهای 23 و 24 سپتامبر کاروان های صلح و آزادی در کنار سایر هم میهنان و غیر ایرانیان آزادیخواه با خواست آزادی و دموکراسی برای ایران و در اعتراض به حضور غیر قانونی و شرم آور محمود احمدی نژاد با جدیت و انجام کار در تظاهرات سازمان ملل مشارکت کردند. بنابر برنامه ی پیشین کاروان ها و در همکاری با کمیته همبستگی برای پیشبرد دموکراسی در ایران، کار هنری و آزادیخواهانه ((ما همه یک نداییم، ما همه یک صداییم)) که بوسیله ی آقای رضا دقتی ابتکار شده است و پیشتر در پاریس اجرا شده بود، با موفقیت در نیویورک نیز نمایش داده شد. اجرای این برنامه در دو ویدیوی زیر ثبت شده است

First Video

Second Video

Press Release for Caravans Gathering at UN on September 23, 2009

September 22, 2009

PRESS RELEASE

Iran Caravans for Peace and Freedom Join All Freedom Loving Iranians and World Citizens at the UN on September 23 to Protest the Illegal Presence of Mahmoud Ahamdinejad and to Demand Freedom and Democracy for Iranian People

Where: Dag Hammarsskjold Plaza, First Ave. and 47th St., Manhattan, New York

When: September 23, 2009, 10:00 a.m. – 5:00 p.m.

The Iranian people’s protests following the June 12 elections continue despite a government crackdown that has resulted in the death of dozens of protesters and the detention of hundreds more.

With Mahmoud Ahmadinejad scheduled to address the United Nations General Assembly on September 23rd, thousands of Iranians from the United States, Canada and around the world are converging on New York City in a show of solidarity.  What is that unites so many disparate groups: their love for the Iranian people and the cry for a free, democratic, prosperous and peaceful Iran.

As one of the groups converging on New York, the Iran Peace and Freedom Caravans, including a Caravan of former political prisoners under the Islamic Republic, are proud of the courage of their compatriots and determined to guard the flame of hope lit by the faith and sacrifice of the Iranian people, particularly Iran’s youth.  Never again will we permit the future of Iran–the faith, spirit, life and love of our children–to be violated behind the Islamic Republic’s veil of duplicity and violence.  Nor will we permit their life, their faces, their hopes and dreams to be extinguished.

Inspired by world renowned photographer, Reza Deghati, the protesters in New York will hold 1,000 images of Neda Agha Soltan during Ahmadinejad’s attendance and speech at the United Nations a number of times between 1:00 to 4:00 p.m.  The images will link the protests in New York to Paris and other capitals as a sign of global solidarity and support for protesters inside Iran.

Joined by many prominent Iranians, including Nazanin Afshin-Jam, the Canadian-Iranian beauty queen whose work on Stopping Child Executions in Iran has been recognized by governments and people around the world, Caravans will call on the Islamic Republic to release all political prisoners held in Iran’s notorious Evin prison as well as secret detention centers.

We also reject as contrary to the judicial practice and humanitarian teachings the coercion of false confessions, fabrication of evidence, torture and rape of the Iranian people for contesting fraud and rejecting falsehood: the results of the 2009 elections.  We call on the United Nations to establish a special rapporteur to investigate allegations of rape and torture in Iran’s prisons as well as reports of secret burial of victims by security forces.  Such practices are in violation of the Charter of the United Nations and the Constitution of the Islamic Republic of Iran.

We urge world leaders to demonstrate their solidarity with the Iranian people by joining our Carvans in defending the sacred ideals that unite all of humanity in rejecting violence and aggression against the Iranian people.  Iranians from all creeds and faiths, no matter what their race, gender, age or politics, stand united against tyranny and terrorism.

We believe that the surest way to secure peace and prosperity in the Middle East is to stand resolute in securing the civil and human rights of the Iranian people to an accountable democratic government elected by the direct vote of people whose leaders honor the oath of their office by protecting the life, reflecting the humanity and advancing the future of all Iranians as well as their neighbors.

Note About Caravans: We do not accept funding or support from any government and are not affiliated with any institution or organization.  We wish to extend our gratitude to Omid for Iran as well as countless individuals for donations and tireless work.  Together we strive for a better future for a free and democratic Iran that is secure, prosperous and at peace with the world.

Caravans will gathear at the UN on Wednesday, September 23 to Say Yes to Freedom and Democracy for Iran and No to Ahmadinejad and Theocracy

September 18, 2009

Please Join Us:

Iran Peace and Freedom Caravans will begin to assemble together in the morning of Wednesday, September 23 at:

Dag Hammarsskjold Plaza, First Ave. and 47th St., Manhattan, New York

We will join together again on Thursday, September 24 in the a.m. and will join the rallies on that day.

Please look for banners saying Peace and Freedom Caravans for Iran. Caravans are encouraged to have signs indicating Peace and Freedom Caravans for some of their banners.

We respect all Iranians who seek freedom, democracy and human rights for an independent Iran.  We strongly condemn Ahmadinejad and the despotic theocracy suppressing Iranian people. We call for an end to theocracy and the establishment of a parliamentary secular democracy in Iran. We demand the immediate and unconditional release and freedom of all political prisoners.  We call on the United Nations to appoint a special rapporteur to investigate widespread human rights abuses in Iran.

بیانیۀ پشتیبانی جمعی از مدافعان حقوق بشر، آزادی زنان، فعالان سیاسی، نویسندگان و هنرمندان ایرانی از کاروان‌های اعتراضی در امریکا علیه جمهوری اسلامی

September 15, 2009

بیانیۀ پشتیبانی جمعی از مدافعان حقوق بشر، آزادی زنان، فعالان سیاسی، نویسندگان و هنرمندان ایرانی از کاروان‌های اعتراضی در امریکا علیه جمهوری اسلامی

در حالی که  سرکوب جنبش اعتراضی مردم در ايران ادامه دارد احمدی نژاد بار دیگر در تاریخ 24 سپتامبر 2009 در سازمان ملل متحد حضور خواهد یافت تا به توجيه رژيمی بپردازد که نامشروع بودن آن اکنون بر جهانيان آشکار گشته است.

به همین مناسبت، ایرانیان آزادیخواه در امریکا، با برپایی کاروان‌های اعتراضی از سراسر امریکا در برابر سازمان ملل حضور خواهند یافت تا با پشتیبانی از جنبش عظیم ایرانیان در داخل کشور، به حضور رئيس متقلب جمهوری اسلامی در صحن سازمان ملل، اعتراض کنند.

ما امضا کنندگان این بیانیه، با ابراز پشتیبانی از ابتکار ایرانیان مقیم امریکا، از رهبران کشورهای دموکراتیک می‌خواهیم که در همبستگی با جنبش آزادیخوانۀ مردم ایران، اعتراض خود را به حضور احمدی نژاد بيان کنند.

شايسته است کشورهایی که  بر ارزش های دمکراتيک صحه می گذارند، همبستگی  خود را با مبارزه دمکراتيک در ايران نشان دهند. اميد که اعتراض همه‌جانبه به رژيم سرکوبگر، حاکمان را به توقف سرکوب و عقب نشينی در برابر خواست های به حق مردم  وادارد.

امضاها :

گیل آوایی (فرانسه)- شهلا ابقری (امریکا)- قادر اسکندانی (فرانسه)- بهمن امینی (فرانسه)- جلال ایجادی (فرانسه)- عباس بختیاری (فرانسه)- کامران بزرگ نیا (آلمان)- مهشید پگاهی (آلمان)- اعظم پیله ور (سوئد)- رضا دانشور (فرانسه)- عباس دانشور (هلند)- حسن دانشور (هلند)- بردیا دانشور (هلند)- حمید جاودان (فرانسه)- میهن جزنی (فرانسه)- عاطفه جعفری (آلمان) – محمد جلالی (م- سحر، فرانسه)اصغر جیلو (انگستان)- ویدا حاجبی (فرانسه)-  قدسی حجاز (آلمان)- ناهید حسینی (انگلستان)- وحید رواندوست (سوئد)- علی همت رسول زاده (سوئد)- دانیال رسول زاده (سوئد)- حنیف رسول زاده (سوئد)- اکبر سردوزامی (دانمارک)- گیتی سلامی (آلمان)- اکبر سیف (فرانسه)- بیژن سینا (آلمان) – شهلا شفیق (فرانسه)- پرویز شوکت (امریکا)- کاظم شهریاری (فرانسه)- منیره کاظمی (آلمان)- فریبا کاویانی (انگلستان)- سوزان گلگیری (سوئد)- ایرج مصداقی (سوئد)- علیرضا مناف زاده (فرانسه)- اکرم موسوی (آلمان)باقر مومنی (فرانسه)- رضا ناصحی (فرانسه)- صادق نباتچیان (سوئد)- رویا نباتچیان (سوئد)- ناهید نصرت (آلمان)- مریم نوری (آلمان) – طاهره یوسفی بهزادی (سوئد).

پشتیبانی ازکاروانهای صلح و آزادی

September 15, 2009

پشتیبانی ازکاروانهای صلح و آزادی

حضور احتمالی‌ محمود احمدی‌نژاد، از آمرین سرکوب‌های خونین ماههای گذشته، در سخنرانی‌ سالانه سران سازمان ملل متحد در نیویورک موجی از تحرک و همبستگی‌ را در میان ایرانیان خارج از کشور علیه حاکمیت استبدادی موجب شد. می رود تا روزهای مذکور به حماسه‌ای تاریخی‌ برای مدافعان حقوق بشر مبدل گردد، وقتی‌ برای جهانی‌ کردن مساله نقض حقوق بشر در ایران و در خواست هم صدایی کردن.

ما امضا کنندگان این متن به عنوان بخشی از جامعه ایرانی‌ خارج از کشور با ابراز خرسندی از موج مثبت بوجود آمده و ضمن احترام به تمامی‌ اشخاص و جریانات موثر و با رعایت اصول خدشه ناپذیر سکولاریسم، استقلال، آزادی و عدالت.  همراهی خویش را با کاروانهای صلح و آزادی ابراز می داریم. ما نیز کاروانهای خویش را تشکیل می دهیم با بلوغ سیاسی بر گرفته از سال ها فعالیت و زندگی‌ در بدنه جامعه. ما نیز پیرو وظیفه انسانی‌ و میهنی تمام توان خویش را برای حضور در نیویورک به کار خواهیم بست و در صورت عدم امکان، در شهر محل زندگی‌ خویش برنامه هایی را در حمایت از آرمانهای صلح و آزادی برگزار خواهیم کرد.

حضور ما ۲۴ سپتامبر، مقابل ساختمان سازمان ملل در نیویورک

امضا کنندگان:

از انگلستان

فریدون امیرابراهیمی

سهیل آزاد

اکبر آذرنوش

مهدی آزاد

مجید احدی

سعید احسانی

وحید احسانی

توحید اقدامی

داود بابایی

رضا بابایی

فرحناز حسن زاده

رضا حسینی

طاهر خضای پور

علی‌ رضاپور

سپهر رمضانی

نیما رمضانی

سیاوش سجادی

کورش سجادی

مرتضی‌ سوهانی

اردشیر شجاعی

فرزاد صادقی

صفا عین الهی

مرتضی‌ عین الهی

امیر فراهان

رضا فیض

علی‌ قهرمانی

علیرضا محمدی

داریوش ملکی

سپیده مهاجر

امیر نوری

پویان نورمحمدی

فرشاد همایون زاده

ژیلا هنرمند

آلمان

شیدا جعفری

مسیح جعفری

یونس جعفری

مهدی جعفری گرزینی

امیر زرین باف

امین زرین باف

داور سماوات

کاووس کیانی

محمد محمودی

سویس

شهروز پارسا

مریم یغوبی

حسین یغوبی

امین نور بهشت

آمریکا

(کالیفرنیا):

مرتضی‌ آقاکوچک

مهدی آقاکوچک

رویا اخوان

کمران اخوان

شروین اسپهبدی

فرزاد اصلانی

سامان اکبری

هما امیر ابراهیمی

کامران انصاری فرد

علی‌ بافنده

فرهاد بیگی

فرزانه پورسعید

فرزانه جعفر پناه

پارمیدا جعفری

ایرج جوادی

محمدرضا حسینی‌

حمید حکیمیان

سعید حکیمیان

مینا حکیمیان

ماندانا حمیدی

آزیتا خلیلی

امیر خلیلی

پوران خلیلی

محسن خلیلی

مهدی خلیلی

ارسلان دادخواه

تهمینه ذبیحی

شیلا ذبیحی

مارگارت زواریان

ناصر رحمانی نژاد

سمیه رحیمی

افشین رمضانی تفرشی

نیما سبحانی

مرضیه سلوکی

ماندانا سیفی

مهرداد سیفی

شهروز سیفی پور

آرام شاهین فر

احسان شیبانی

بهاره شیبانی

جمشید شیبانی

روشن صابری

امید صالحی

مهتاب فاتحی

مهران فاتحی

مهشید فاتحی

مهرداد فخیم زاده

امیر فراز

فرهنگ فهیمی

فریدون فهیمی

امیر فیضی‌

نرگس کره‌ای

تونی گیدو

رانی گیدو

آذر مجیدی نیا

پرستو محرابیان

حمید محرابیان

عذرا مشاتی

هما معزی

مازیار مقدم

امین میرافتابی

سامان میرافتابی

سپهرام نامدار

یلدا نامدار

امید نصراللهی

شهرام نصراللهی

مهرنوش نصراللهی

آرام نظری

پرهام نظری

سعید نظری

سهیلا نظری

فرنوش نظری

فرخ نقابت

فرامرز واحدی

فرح هدایتی‌

کاوه هدایتی

مژگان هدایتی‌

(مینسوتا):

فرهاد محسنی

(نیو جرسی):

سیامک نورمند

(نیو یورک):

عباس ابراهیمی

رضا پناهی

(ویرجینیا):

نگار مهدوی

مهین عبدالله زاده

یوسف عبدالله زاده

Location and Preliminary Plans for the Gathering at the UN on September 23/24

September 8, 2009

Neda Dar Paris in Front of Tower

Here are the preliminary details about the Peace and Freedom Caravans Gathering at the UN on Wednesday 23, 2009:

Place of Gathering: Dag Hammarsskjold Plaza, First Ave. and 47th St., Manhattan, New York

Time:  We plan to begin gathering in the a.m. of Wednesday 23rd and have full presence by no later than 1:00 p.m.

Please look for banners saying Peace and Freedom Caravans for Iran. Caravans are encouraged to have signs indicating Peace and Freedom Caravans for some of their banners.

In solidarity with the people of Iran, Caravans will stand together along with all peaceful and freedom loving Iranians and Americans and all other world citizens on both Wednesday 23 and Thursday 24 of September to protest the presence of Mahmoud Ahmadi Nejad, and call for democracy, human rights, and the end of theocracy in Iran.

http://www.facebook.com/home.php?#/event.php?eid=143468053408&index=1

UN Freedom Caravans for Iran (September 23 & 24, 2009)

August 24, 2009

UN Freedom Caravans for Iran

The Caravans for Peace and Freedom in Iran will gather at the United Nations on September 23-24 to support the Iranian people’s demand for democracy and human rights and to protest the presence of Mahmoud Ahmadinejad at the United Nations.

Our compatriots in Iran are demanding freedom, democracy and human rights in a polity that reflects the will and guards the dignity of the Iranian people.   They have paid the ultimate price for freedom and human rights.  The loss of sons and daughters such as Neda, Sohrab, Taraneh, Parisa, Alireza and Kianoush in the recent protests is etched in every Iranian’s heart.   Their sacrifice will not be in vain.  These great spirits’ willingness to die rather than submit before fraud and force has reminded the world of the dignity and courage of the Iranian people.

Despite the grave breaches of human and civil rights, Iranians remain resolute in their commitment to freedom and human rights.  As with the peaceful mass demonstrations on 25th Khordad 1388 (15th June 2009) when millions throughout Iran protested against election fraud, we will continue to find creative and nonviolent ways to organize and protest to defend the dignity of the Iranian people.

Whether in gatherings of millions or hundreds, those of us who seek democracy and justice will continue to welcome and respect the views of fellow Iranians.  We have every confidence that, no matter what the diversity of views, Iranians everywhere will remain united by their common dream for democracy, freedom and human rights for all.

Inspired by the struggle, courage and determination of our compatriots inside Iran , Iranians around the world are united in our commitment to honor and heed the uprising of our brothers and sisters inside Iran . We see the promise of a new day dawning in Iran.

Having endured years of exile and separation from our motherland for rejecting and resisting tyranny and corruption of the Islamic Republic, we draw upon our national and global consciousness to stand shoulder to shoulder with the Iranian people in their nonviolent pursuit of freedom and human rights.

We, the signatories of this statement, declare our solidarity and support for the Iranian people in their struggle for democracy and human rights and voice our opposition to Mahmoud Ahmadinejad’s expected presence at the United Nations annual gathering.   To this end, our caravans will gather in New York City on September 23 and 24 to witness and affirm our solidarity with our fellow compatriots before the world body.  In as much as human rights are a matter of global necessity, we ask all world citizens who believe in and seek freedom for themselves and others to join us in our just cause.  Together we will demand the immediate release of all political prisoners and call on the United Nations to establish a special rapporteur to investigate widespread human rights abuses in Iran.

In keeping with the spirit of democracy and global consciousness, we hope that Iranians and non-Iranians from around the world will lend this gathering their support.

In the hope of meeting each other in the colorful caravans of peace and freedom for Iran gathering in New York City.

New Signatories added to the list below since the last update are:

Armand Biglari (Texas)

Elahé Chokraie (Canada)

Mehran Divanbaigyzand (Washington DC)

Mohammad Djafari (England)

Parvin Harooni (California)

Maryam Hosseini (Utah)
Mahmoud Hosseini (Utah)

Ahmad Machouf (Canada)

Kamelia Manouchehri (Utah)
Parisa Marashi (California)

Akbar Moarefy (  )

Hamid Mostafavi (Minnesota)


All Signatories:

 1. Delnaz Abadi (California)
 2. Mohammad Abtahi (New Jersey)
 3. Janet Afary (California)
 4. Mona Afary (California)
 5. Mahasti Afshar (California)
 6. Nazanin Afshin Jam (Canada)
 7. Nahid Ahkami (New Jersey)
 8. Hamid Akbari (Illinois)
 9. Homaira Akbari (Washington DC)
 10. Simin Akbari (Ohio)
 11. Kazem Alamdari (California)
 12. Nasrin Almasi (Canada)
 13. Fariba Amini (Delaware)
 14. Mehdi Aminzadeh (California)
 15. Fereidoun Amir-Ebrahimi (England)
 16. Jamshid Anvar (Switzerland)
 17. Firouz Ardabili (California)
 18. Shahrzad Arshadi (Canada)
 19. Helen Asad (Canada)
 20. Fereidoon Ashena (California)
 21. Shabnam Assadollahi  (Canada)
 22. Fariba Attar (California)
 23. Mana Barari (New York)
 24. Morteza Barjesteh (California)
 25. Stan Bennett (New York)
 26. Armand Biglari (Texas)
 27. Babak Bina (California)
 28. Bahar Roxanna Bina  (California)
 29. Cyrus Bina (Minnesota)
 30. Ali Bokai (Germany)
 31. Haidargholi Boroomand (California)
 32. Pamela Chanitz (Florida)
 33. Elahe Chokraie (Canada)
 34. Mehri Dadgar (California)
 35. Reza Deghati (France)
 36. Mehran Divanbaigyzand (Washington DC)
 37. Mohammad Djafari (England)
 38. Homayoun Emadipour (Georgia)
 39. Kim Fanning (Massachusetts)
 40. Farhang Farahi (California)
 41. Reza Fard (California)
 42. Nehzat Farnoodi (California)
 43. Manouchehr Fazel (Germany)
 44. Mitra Forozesh Behnam (California)
 45. Parastou Forouhar (Germany)
 46. Faramarz Forouzandeh (California)
 47. Firuzeh Fouladi (Maryland)
 48. Iraj Ghahramanlou (Florida)
 49. Manuchehr Ghanbari (California)
 50. Shohreh Ghasemi (New York)
 51. Ramin Ghashghaei (California)
 52. Ezzat Ghoushegir (Illinois)
 53. Parivash Glazer (New York)
 54. Parviz Gelichkhani (France)
 55. Farzad Hamidi (California)
 56. Parvin Harooni (California)
 57. Nader Hashemi (Colorado)
 58. Binesh Hassanpour (England)
 59. Baharak Hebbi (Canada)
 60. Mahmoud Hosseini (Utah)
 61. Maryam Hosseini (Utah)
 62. Mehdi Hoveizi (Canada)
 63. Hossien Jafari (California)
 64. Nader Jahanfard (California)
 65. Zahra Joudi (New York)
 66. Iraj Javid (New Jersey)
 67. Darius Kadivar (France)
 68. Hossein Kazemi (Sweden)
 69. Pantea Kazemi (California)
 70. Sorrena Kazemi (Sweden)
 71. Stephan Kazemi (Canada)
 72. Masoud Kazemzadeh (Texas)
 73. Kyi May Kaung (Washington DC)
 74. Amir J. Keshavarz (Florida)
 75. Lucy Keshavarz (Florida)
 76. Maziar Keshavarz (Florida)
 77. Bahareh Keshavarz-Wolfs (Florida)
 78. Delaram Khaled (Arizona)
 79. Afsaneh Khalili (California)
 80. Bahram Khalili (California)
 81. Omid Khalili (California)
 82. Hassan Khayatbashi (California)
 83. Faramarz Khodayari (California)
 84. Mahvash Khorrami (Sweden)
 85. Azar Khounani (Illinois)
 86. Comy Kohanloo (Massachusetts)
 87. Aredshir Lotfalian (Maryland)
 88. Ahmad Machouf (Canada)
 89. Shahnaz Mahajer (United Kingdom)
 90. Kamelia Manouchehri (Utah)
 91. Manij Marashi (Illinois)
 92. Parisa Marashi (California)
 93. Hassan Massali (Maryland)
 94. Ario Mashayekhi (Illinois)
 95. Mehrdad Mashayekhi (Washington D.C.)
 96. Pooran Mehdizadeh (California)
 97. Roya Mehrnoosh (Illinois)
 98. Akbar Moarefy
 99. Arash Mohajerinejad (England)
 100. Reza Mohajerinejad (California)
 101. Naser Moheb (New Jersey)
 102. Marjan Moosavi (Virginia)
 103. Hamid Mostafavi (Minnesota)
 104. Asad Moznabi (Canada)
 105. Amir Normandi (Illinois)
 106. Mina Mortezai (California)
 107. Shirindokht Nourmanesh (California)
 108. Azita Mohajer-Soltani (Germany)
 109. Bijan Mehr (Massachusetts)
 110. Akbar Moarefi (California)
 111. Fereshteh Molavi (Canada)
 112. Bahram Moshiri (California)
 113. Azar Nafisi (Maryland)
 114. Hossein Namdar (California)
 115. Ali Nasiri (California)
 116. Shiva Nojo (Germany)
 117. Azita Omrani (California)
 118. Houshang Pakpour (California)
 119. Misagh Parsa (New Hampshire)
 120. Shahrnoush Parsipour (California)
 121. Naser Pol (California)
 122. Nosratollah Pourfathi (California)
 123. Leila Radan (California)
 124. Nasrin Rahimieh (California)
 125. Farideh Razavi (Germany)
 126. Amir Raiisi (California)
 127. Fazi Riahi (Illinois)
 128. Maryam Riahi (Illinois)
 129. Sandra Robinson (Illinois)
 130. Shadee  Rios (Florida)
 131. Susan Sarram Rios (Florida)
 132. Fazlollah Rowhani (California)
 133. Mansooreh Saboori (Massachusetts)
 134. Sanam Salihian (California)
 135. Kianoush Sanjari (Washington DC)
 136. Parviz Sayyad (California)
 137. Kourosh Sehati (Washington DC)
 138. Khosrow Semnani (Utah)
 139. Masood Sepand (California)
 140. Behnaz Shahriari (Illinois)
 141. Behrouz Shahriari (Illinois)
 142. Anahita Sharokhi (Indiana)
 143. Sharareh Shohrokhi (California)
 144. Parviz Shokat (California)
 145. Abbas Shokri (Norway)
 146. Vida Soliemani  (California)
 147. Amir Soltani (Utah)
 148. Zachary Stickney (Utah)
 149. Simin Tabatabai (California)
 150. Iraj Tabibnia (California)
 151. Mahnaz Tabibnia (California)
 152. Mahvash Tabibnia (California)
 153. Shirin Tabibzadeh (California)
 154. John Tiffany (Florida)
 155. Nayereh Tohidi (California)
 156. Joella Trull (Florida)
 157. Reiner Wolfs (Florida)
 158. Touraj Zaim (California)
 159. Mohammad Zamani (New Jersey)
 160. Monir Zand (California)
 161. Hamid Zangeneh (Pennsylvania)
 162. Hassan Zarezadeh (Washington DC)
 163. Hasan Zerehi (Canada)
 164. Sahar Sima Zerehi (Canada)
 165. Mehdi Zolfaghari (California)

To include your name as a signatory, please contact one of the signatories or write to one of the

E-mails listed below:

unitednationspetition@yahoo.com

karavanforiran@yahoo.com

Iranpeacefreedomcaravans@gmail.com

http://twitter.com/IranCaravans

https://iranfreedomcaravans.wordpress.com/

http://www.facebook.com/home.php?#/event.php?eid=143468053408&index=1

((کاروان های صلح و آزادی برای ایران))

August 24, 2009

بسوی سازمان ملل برای تجمع در روزهای ٢٣ و ٢٤ سپتامبر در پشتیبانی ازخواسته مردم ایران برای

استقرار دموکراسی و حقوق بشر و در اعتراض به محمود احمدی نژاد

هموطنان ما در ایران برای دستیابی به آزادی، دموکراسی و حقوق انسانی خود در چهارچوب یک حکومت متکی بر مردم به پا خاسته اند و برای آن هزینه ای بس گزاف و غیر قابل جبران با جان آزاد زنان و مردان و جوانانی چون ندا، سهراب، فهیمه، پریسا، ترانه، علیرضا و کیانوش پرداخته اند.  این زنده یادان با خون خود نوشتند و از جان خود گذشتند تا جهانیان بدانند که ((ایرانی می میمرد، ذلت نمی پذیرد)). علیرغم ضایعاتی این چنین جانکاه، مردم ایران بدون کوچکترین تزلزلی همچنان به مانند روز پرشکوه ٢٥ خرداد ١٣٨٨، با تکیه بر خرد جمعی و خود سازماندهی، بر مبارزه مسالمت آمیز تاکید دارند.  در این اجتماعات، چه میلیونی و یا صد نفره، هیچ گاه یک ایرانی دموکراسی خواه عقیده ایرانی دیگر را تفتیش، تکفیر و یا نفی نکرده است. آنچه همه آنان را همسو و متفق کرده است، خواسته ی دموکراسی و حقوق بشر است.

ما ایرانیان بیرون از کشور با همه ی وجود و توان در همراهی با هم میهنانمان کوشیده ایم و تا پیروزی نهایی که اکنون طلایه آن در آسمان کشورمان پدیدار گشته است از تلاش دست نخواهیم کشید.  ما نیز که بسیاری سالهاست به ناچار در مواجهه با نظام سرکوبگر و تمامیت خواه جمهوری اسلامی از مام وطن جدا شده ایم، بنابر خرد جمعی ملی و جهانی به مبارزه مسالمت آمیز پای بندیم.

ما امضاء کنندگان این بیانیه، در پشتیبانی از خواسته های مردم ایران برای استقرار دموکراسی و حقوق جهانی بشر و در اعتراض به حضور احتمالی محمود احمدی نژاد در اجلاس سالیانه سازمان ملل، با تشکیل کاروان های خود به سوی نیویورک می رویم تا در روزهای ٢٣ و ٢٤ سپتامبر همراهی و همصدایی خود با هم میهنانمان را به گوش جهانیان برسانیم.  ما همچنین خواهان آزادی تمامی زندانیان سیاسی و تعیین گزارشگر ویژه از جانب سازمان ملل برای رسیدگی به نقض گسترده حقوق بشر در ایران خواهیم بود.

ما امیدواریم که ایرانیان خارج از کشور با تشکیل کاروان های خود به این تجمع رونق و قدرت بیشتری بخشند.  این کاروان ها با حفظ یگانگی بر اساس اصول کلی ذکر شده در بالا و با توجه به گوناگونی دید گاههای سیاسی، در امر سازماندهی خود مختارند و نیازی به کسب تکلیف از هیچ مرجع و یا شخصی را ندارند.  ما به بلوغ و قابلیت خویش و هموطنانمان برای رعایت مناسبات دموکراتیک در کاروان های خود و نیز درارتباط با کاروان های دیگرباور داریم.

به امید دیدارهموطنان در کاروان های رنگارنگ صلح و آزادی برای ایران در نیویورک.


آخرین امضاء کنند گان:

مهستی افشار – کالیفرنیا

مرتضی برجسته – کالیفرنیا

علی بکائی – آلمان

ارمند بیگلری – تگزاس

محمد جعفری – انگلستان

بینش حسن پور – انگلستان

مریم حسینی – یوتا

محمود حسینی – یوتا

حسن خیاط باشی – کالیفرنیا

مهری دادگر – کالیفرنیا

مهران دیوان بیگی زند – واشنگتن دی سی

شادی رایوس – فلوریدا

فریده رضوی – آلمان

سوسن ساران رایوس – فلوریدا

آناهیتا شاهرخی – ایندیانا

الهه شکرائی – کانادا

عباس شکری – نروژ

پرویز شوکت – کالیفرنیا

سیمین طباطبایی – کالیفرنیا

مهوش طبیب نیا – کالیفرنیا

همایون عمادی پور – جورجیا

منوچهر فاضل – آلمان

نادر فروزی – ایلینوی

فرهنگ فرهی – کالیفرنیا

پرویز قلیچ خانی – فرانسه

سید شهاب الدین مخبری – ترکیه

آذیتا مهاجر سلطانی – آلمان

پریسا مرعشی – کالیفرنیا

احمد مشعوف – کانادا

حمید مصطفوی – مینه سوتا

کاملیا منوچهری – یوتا

آذر نفیسی – مریلند

شیوا نوجو – آلمان

پروین هارونی – کالیفرنیا

افسانه هژبری – کانادا

نادر هاشمی – کلورادو

امضاء کنندگان  پیشین:

1. دلناز آبادی – کالیفرنیا

2. فریدون آشنا – کالیفرنیا

3. مونا آفاری – کالیفرنیا

4. ژانت آفاری – کالیفرنیا

5. محمد ابطحی – نیوجرسی

6. ناهید احکامی – نیوجرسی

7. فیروز اردبیلی – کالیفرنیا

8.  شهرزاد ارشدی – کانادا

9. هلن اسد – کانادا

10. شبنم اسداللهی – کانادا

11. نازنین افشین جم – کانادا

12.  حمید اکبری – ایلینوی

13.  حمیرا اکبری – واشنگتن دی سی

14.  سیمین اکبری – اوهایو

15. نسرین الماسی – کانادا

16.  مهدی امین زاده – کالیفرنیا

17. فریبا امینی – دلاور

18.  فریدون امیر ابراهیمی – انگلستان

19.  مانا براری – نیویورک

20.  حیدر قلی برومند – کالیفرنیا

21.  لادن برومند – فرانسه

22.  بابک بینا – کالیفرنیا

23.  بهار رکسانا بینا – کالیفرنیا

24.  سیروس بینا – مینه سوتا

25.  هوشنگ پاکپور – کالیفرنیا

26.  میثاق پارسا – نیو همپشایر

27.  شهرنوش پارسی پور- کالیفرنیا

28.  ناصر پل – کالیفرنیا

29.  نصرت الله پور فتحی – کالیفرنیا

30.  نیره توحیدی – کالیفرنیا

31. ایرج جاوید – نیوجرسی

32.  حسین جعفری – کالیفرنیا

33.  زهرا جودی – نیویورک

34.  نادر جهانفرد – کالیفرنیا

35. فرزاد حمیدی – کالیفرنیا

36.  دلارام خالد – آریزونا

37.  فرامرز خدایاری – کالیفرنیا

38.  مهوش خرمی – سوئد

39.  افسانه خلیلی – کالیفرنیا

40.  امید خلیلی – کالیفرنیا

41. بهرام خلیلی – کالیفرنیا

42.  آذر خونانی – ایلینوی

43.  رضا دقتی – فرانسه

44.  مهدی ذوالفقاری – کالیفرنیا

45.  لیلا رادان – کالیفرنیا

46.  نسرین رحیمیه – کالیفرنیا

47.  فضل الله روحانی – کالیفرنیا

48.  فازی ریاحی – ایلینوی

49.  مریم ریاحی – ایلینوی

50.  امیر رئیسی – کالیفرنیا

51.  حسن زارع زاده – واشنگتن دی سی

52.  حسن زرهی – کانادا

53.  سحر سیما زرهی – کانادا

54.  تورج زعیم – کالیفرنیا

55.  محمد زمانی – نیوجرسی

56.  حمید زنگنه – پنسیلوانیا

57. منیر زند – کالیفرنیا

58.  مسعود سپند – کالیفرنیا

59.  امیر سلطانی – یوتا

60.  ویدا سلیمانی – کالیفرنیا

61. خسرو سمنانی – یوتا

62.  کیانوش سنجری – واشنگتن دی سی

63.  شراره شاهرخی – کالیفرنیا

64.  بهروز شهریاری – ایلینوی

65.  بهناز شهریاری – ایلینوی

66.  صنم صالحیان – کالیفرنیا

67.  منصوره صبوری – ماساچوست

68.  شیرین طبیب زاده – کالیفرنیا

69.  کورش صحتی – واشنگتن دی سی

70.  پرویز صیاد – کالیفرنیا

71.  ایرج طبیب نیا – کالیفرنیا

72.  مهناز طبیب نیا – کالیفرنیا

73.  فریبا عطار – کالیفرنیا

74.  کاظم علمداری – کالیفرنیا

75.  آذیتا عمرانی – کالیفرنیا

76. رضا فرد – کالیفرنیا

77.  نهضت فرنودی – کالیفرنیا

78. میترا فروزش بهنام – کالیفرنیا

79.  فرامرز فروزنده – کالیفرنیا

80. پرستو فروهر- آلمان

81. فیروزه فولادی – مریلند

82.  کیم فنینگ – ماساچوست

83.  رامین قشقایی – کالیفرنیا

84.  منوچهر قنبری  – کالیفرنیا

85.  مسعود کاظم زاده – تگزاس

86.  استفان کاظمی – کانادا

87.  پانته آ کاظمی – کالیفرنیا

88.  حسین کاظمی – سوئد

89.  سورینا کاظمی – سوئد

90.  داریوش کدیور – فرانسه

91.  امیر کشاورز – فلوریدا

92.  مازیار کشاورز – فلوریدا

93.   بهاره کشاورز ولوفز – فلوریدا

94.  کامی کهن لو – ماساچوست

95.  پریوش گلیزر- نیویورک

96.  عزت گوشه گیر – ایلینوی

97.  شهره قاسمی – نیویورک

98.  ایرج قهرمانلو – فلوریدا

99.  اردشیر لطفعلیان – مریلند

100. حسن ماسالی – مریلند

102. ناصر محب – نیو جرسی

103. اسد مذنبی – کانادا

104. مینا مرتضایی کالیفرنیا

105. منیژه مرعشی – ایلینوی

106. آریو مشایخی – ایلینوی

107. مهرداد مشایخی – واشنگتن دی سی

108. بهرام مشیری – کالیفرنیا

109.اکبر معارفی – کالیفرنیا

110. مرجان موسوی – ویرجینیا

111. فرشته مولوی – کانادا

112. شهناز مهاجر – انگلستان

113. آرش مهاجری نژاد – انگلستان

114. رضا مهاجری نژاد – کالیفرنیا

115. پوران مهدیزاده – کالیفرنیا

116. بیژن مهر – ماساچوست

117. رویا مهرنوش – ایلینوی

118. حسین نامدار – کالیفرنیا

119. علی نصیری – کالیفرنیا

120. امیر نورمندی – ایلینوی

121. شیریندخت نورمنش – کالیفرنیا

122. بهارک هبی – کانادا

123. مهدی هویزی – کانادا

در صورتیکه مایلید در پیوند با ((کاروان های صلح و آزادی)) کاروان خود را تشکیل دهید و یا به یکی از کاروان های موجود بپیوندید، لطفاً با یکی از امضاء کنندگان تماس حاصل فرمایید و یا بوسیله یکی از نشانی های الکترونیکی زیر ارتباط بر قرار نمایید:

unitednationspetition@yahoo.com

karavanforiran@yahoo.com

Iranpeacefreedomcaravans@gmail.com

http://twitter.com/IranCaravans

https://iranfreedomcaravans.wordpress.com

http://www.facebook.com/home.php?#/event.php?eid=143468053408&index=1